نقشه سایت تماس با ما English

 
 
 
 
 
 
 
صفحه اصلی >  اعضاء > شورای پژوهشی مرکز 

نام: محمد

نام خانوادگي: احمدپناه

سمت: رئيس مركز تحقيقات

تحصيلات: دكتري تخصصي علوم شناختی (روانشناسی شناختی) 

رتبه علمي: استاد

ایمیل: ahmadpanah@umsha.ac.ir

شماره تماس: 38271066-081

آدرس: همدان - خیابان میرزاده عشقی - بیمارستان فرشچیان - مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء صرف مواد

CV

لینک سامانه علم سنجی

نام و نام خانوادگی: محمد کاظم ضرابیان

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: روانشناسی

شماره تماس :09183190846

آدرس: همدان - خیابان میرزاده عشقی - بیمارستان فرشچیان - مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء صرف مواد

پست الکترونیکی: h93zarabian@gmail.com

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حقیقی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: روانشناسی

شماره تماس :09183190846

آدرس: همدان - خیابان میرزاده عشقی - بیمارستان فرشچیان - مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء صرف مواد

پست الکترونیک: haghighi@umsha.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی

نام و نام خانوادگی: دکتر فرشید شمسایی

رشته تحصیلی: پرستاری

شماره تماس :09183190846

آدرس: همدان - خیابان میرزاده عشقی - بیمارستان فرشچیان - مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء صرف مواد

 

پست الکترونیک: shamsaei@umsha.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی