نقشه سایت تماس با ما English

 
 
 
 
 
 
 
صفحه اصلی > پژوهش > انتشارات > گزارشات و عملكرد > 1397 

عملکرد سال 1397

مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد

 

مقالات

ISI

 

مقالات PUBMED

 

مقالات

SCOPUS

 

 

 

استنادات

 5 ساله

 

شاخص

H-index

 

 

 

طرح های تحقیقاتی

 

22

 

19

 

22

 

764

 

17

 

9