نقشه سایت تماس با ما English

 
 
 
 
 
 
 
صفحه اصلی >  اعضاء > معاون پژوهشی مرکز 

 

نام و نام خانوادگی: محمد کاظم ضرابیان

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: روانشناسی

شماره تماس :09183190846

پست الکترونیکی: h93zarabian@gmail.com