نام: سعید

نام خانوادگي: یزدی راوندی

سمت: عضو نیمه وقت وابسته

تحصيلات: دانشجوی دكتري تخصصي علوم رفتاری

شماره تماس: 38271066-081

 

رزومه پژوهشی (CV)