رديف

عنوان

مصوب مركز

مصوب دانشگاه

1

بررسي مقايسه فراواني افسردگي و وضعيت بهداشت روان در معتادان تزريقي HIV+ - HIV – در شهر همدان                                                دكتر فرهادي

15/9/86

27/1/87

2

کار آزمایی بالینی بررسی اثر ترازوسین بر عارضه تعریق ناشی از مصرف سرترالین در بیماران مبتلا به افسردگی                                                         آقاي دكتر قلعه ايها    

28/3/87

 

3

بررسی سطح استرس در والدین کودکان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بخش خون وسرطان بیمارستان فاطمیه آقاي دكتر خوئيني                       ( به علت تكراري بودن مداخله اي صورت گيرد)

20/4/87

مطرح شد

 

4

بررسي نيازهاي درماني ومراقبتي بيماران رواني پس از ترخيص از مركز روانپزشكي فرشچيان همدان                                                                                                          آقاي شمسايي        *                                  

3/8/86

22/8/86

5

بررسي تاثير بكار گيري تمرينات فيزيكي و ECT بر ميزان سرمي فاكتور نوروتروفيك مشتق از مغز در بيماران افسرده                                            آقاي دكتر حسيني 

21/9/87

 

6

عنوان ارتباط منبع كنترل دروني بيروني ، سلامت رواني، راهبردهاي مقابله با استرس وحمايت اجتماعي با عملكرد تحصيلي دانشجويان رشته پزشكي همدان        آقاي دكتر حيدري پهلويان

12/12/87

 

7

بررسي شيوع استفاده از بازيهاي رايانه اي وارتباط آن با سلامت رواني دانش آموزان مقطع راهنمائي شهر  همدان          آقاي دكتر اله وردي پور                                        

3/8/86

22/8/86

8

بررسي همه گيري شناسي افسردگي ومصرف سيگار در استان همدان وارتباط متقابل آنها 

آقاي دكتر حيدري پهلويان

15/9/86

13/10/86

9

بررسي اثر Loading dose  داخل وريدي داروي والپروات در درمان بيماران مبتلا به مانيا 

آقاي دكتر قلعه ايها

4/11/86

 

10

بررسي شيوع اختلالات بيش فعالي وكمبود توجه در دانش آموزان مدارس ابتدائي شهر همدان                                                                                             آقاي مصطفايي                      

3/8/86

22/4/89

11

عنوان بررسي تاثير اضافه نمودن ممانتين به درمان دارويي بيماران مبتلا به اختلال وسواس جبري مقاوم به درمان                                                                                            آقاي دكتر حقيقي

10/11/87

 

12

نقش ژنتيك در اختلال خلقي دوقطبي نوجوانان تحليل ژن فاكتور نورو ترافيك مشتق از مغز(BDWF ) در يك جفت نوجوان سنين 18-12 ساله ايراني                آقاي دكتر شاهسوند                                 

31/2/88

 

13

با عنوان بررسی میزان فراوانی اختلال بدریختی بدن و اختلالات روانی توام با آن در داوطلبان جراحی بینی                                                                                             آقاي دكتر رحيمي                                     

10/11/87

11/3/89

14

مطالعه اثرات دونپزيل بر ياد گيري وحافظه موشهاي صحرائي نر جوان سالم           

                                                                                                                 آقاي دكتر شهيدي     

13/12/86

21/12/86

15

بررسي اختلالات خواب در مردم شهر همدان وارتباط آن با سلامت رواني            آقاي شمسايي                    

16/12/86

1/5/88

16

بررسي اثر بخشي آموزش مولفه هاي هوش هيجاني در بيماران مبتلا به اختلال شخصيت مرزي توام با افسردگي بستري در مركز روانپزشكي فرشچيان                                        آقاي ضرابيان                                   

13/12/86

21/12/86

17

بررسي فاكتورهاي پيش بيني كننده مصرف مشروبات الكلي در بين دانشجويان دانشگاههاي شهر همدان با بهره گيري از مدل تصورات / تمايلات                                          دكتر                             

26/9/88

 

18

اندازه گیری میزان الکل ومواد مخدر در رانندگانی که بر اثر سوانح رانندگی فوت می کنند                                                                                                                       آقاي دكتر افضلي

9/3/87

29/9/88

19

پيش بيني سوء مصرف مواد  بر اساس ويژگيهاي شخصيتي                             خانم ارجي         

19/6/88

 

20

كاربرد تئوري رفتار برنامه ريزي شده در پيش بيني استعمال سيگار ميان جوانان شاغل ، بيكار ودانش آموز شهر همدان در سال 1387                                     آقاي دكتر اله وردي پور                                

16/12/86

24/6/88

21

اثر تجويز دوزهاي حاد اسيد اسكوربيك بر علائم سندرم ترك مورفين در موش هاي سوري                                                                                       آقاي دكتر فرهادي نسب                

9/3/87

4/4/87

22

مقايسه مشكلات رواني قبل و بعد از كرونري باي پس                                   آقاي دكتر صفي آريان                                                                                                                                                                                                        

3/4/89

 

23

بررسي 10 ساله خودكشي هاي موفق و اقدام به خودكشي در استان همدان        دكتر قلعه ايها                     

13/12/86

11/2/89

24

ايجاد بانك نرم افزاري علائم وبيماريهاي شايع روان پزشكي با استفاده از Multi Media                                                                                           آقاي دكتر كاميار ملاقديمي                                                                                 

13/12/86

10/2/87

25

بررسی وضعیت سلامت روان وخود کار آمدی عمومی در دانش آموزان دبیرستانی وپیش دانشگاهی شهر نهاوند                                                                                   آقاي دكتر معيني              

20/4/87

1/5/87

26

ارزيابي نشانه هاي نيمه شيدايي HCL-32 و پرسشنامه اختلالات خلقي MDO2 در بيماران با اختلال دو قطبي                                                                            دكتر حقيقي – دكتر جهانگرد

31/2/88

 

27

عنوان بررسي تاثير درمانهاي دارويي و رفتاري بر حافظه كاري كودكان با اختلال نقص توجه همراه با فزون كنشي                                                      آقاي دكتر احمدپناه

3/4/89

 

28

تعيين ارتباط مصرف سيگار بالغين با مصرف سيگار والدين آنها در دو گروه افرادي كه در شير خوارگي بطور ناخواسته در معرض دود سيگار قرار داشته اند                    دكتر قلعه ايها

19/4/85

3/5/85

29

بررسي اثر تجويز مهار كننده اختصاصي تجزيه اندوكانانبوئيدها بر علائم قطع مصرف مورفين در موش هاي صحرايي نر معتاد شده                                                                   آقاي دكتر شهيدي

31/2/87

 

30

بررسي معيارهاي همسر گزيني در مراجعين به دادگاههاي خانواده شهر همدان در سال 1388             

                                                                                                                     دانشجويان پرستاري

31/4/88

 

31

نقش ژنتيك در اسكيزو فرنيا ( آشفتگي هاي سبب شناختي آن : تحليل ژن نو نورگولين 1 در اسكيزوفرنيا در يك جمعيت ايراني                             آقاي دكتر شاهسوند

31/2/88

 

32

بررسي تاثير سيكل قاعدگي بر موارد اقدام به خودكشي با داروها ومواد شيميايي در بيماران مراجعه كننده به بخش مسمومين بيمارستان فرشچيان                                    آقاي دكتر افضلي

17/5/89

16/6/89

33

نياز سنجي آموزشي از دستياران روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان در زمينه خودكشي                                                                                                                      آقاي دكتر حقيقي

26/9/88

22/10/88

34

ساخت و هنجاريابي آزمون باليني ناميدن اسم وفعل براي بزرگسالان فارسي زبان

خانم دكتر جهانگرد

31/4/88

31/5/89

35

بررسي فراواني افسردگي يكسال پس از زايمان در مادران با و بدون سابقه افسردگي پس از زايمان

                                                                                                                خانم دكتر بحريني

3/4/89

 

36

بررسي شيوع اختلالات روانپزشكي در اقدام كنندگان به خودكشي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستانهاي فرشچيان همدان و امام جعفر صادق ساوجبلاق                دكتر حسيني                 

7/11/88

 

37

بررسي نيازهاي خانواده هاي مراقبت كننده از بيماران با اختلال دو قطبي        خانم دكتر چراغي                          

6/12/88

 

38

بررسي علامت رواني بيماران مبتلا به ACS  بستري در بخش مراقبت ويژه قلبي مركز آموزشي درماني اكباتان                                                               آقاي صلواتي                                        

16/12/86

 

39

بررسی تاثیر سه روش دارو درمانی . شناخت درمانی و دارو درمانی توام با شناخت درمانی

مطرح شده

 

40

بررسي تاثير اضافه نمودن NAC به درمان داروئي بيماران مبتلا به وسواس – جبري مقاوم به درمان                    خانم دكتر جهانگرد

10/11/87

 

41

بررسي مقايسه اي ميزان اضطراب دانشجويان دانشكده پيرانپزشكي در دوره قبل وبعد از كار آموزي                                                                                                  خانم زنديه

3/8/86

رد شد

42

فاكتور نورو تروفيك مشتق از مغز در يك جمعيت نوجوان سنين 12-16 سال ايراني

                                                                                                     آقاي دكتر حقيقي

31/2/88

 

 

43

بررسي فرايند حافظه وشناخت در بيماران وسواس وافسرده ومقايسه ي آن با افراد بهنجار

خانم سموات

13/10/86

 

44

بررسی ومقایسه تصویر ذهنی زنان عقیم شده و عقیم نشده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه

16

 

45

مقایسه وضعیت سلامت روانی و جسمانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه علوم پزشکی همدان                                  آقاي عليزاده                                    

16/5/87

 

46

بررسی مقایسه ای میزان ضریب هوشی (IQ)در جمعیت سوء استفاده کننذگان از مواد با جمعیت عادی در شهر همدان                                           پايان نامه تحصيلي

16/5/87

 

47

بررسی مقایسه ای میزان ضریب هوشی (IQ)در جمعیت سوء استفاده کننذگان از مواد با جمعیت عادی در شهر همدان                                        پايان نامه تحصيلي

16/5/87

 

48

بررسی 10 ساله خودکشی های موفق در شهر همدان در سال  77 تا 87  مطرح ومورد تصویب قرار گرفت .                                                 پایان نامه تحصیلی

16/5/87

 

49

بررسی نظر بیماران مبتلا به سرطان بستری شده در مرکز آموزشی درمانی فرشچیان شهر همدان مبنی بر اطلاع از تشخیص بیماری ونحوه آگاهی از آن در سال 1386                  پایان نامه تحصیلی

16/5/87

 

50

بررسي برخي ويژگيهاي سايكومتريك مقياس اندازه گيري اختلال تمركز بزرگسالان

خانم دكتر جهانگرد

31/4/88

 

51

با عنوان بررسي مقايسه اي تاثير درماني ECT در بيماران مانيك و بدون تركيب همزمان با والپرايت سديم                                                                                                پايان نامه دانشجويي

14/8/88

 

52

مطالعه كيفي اعتياد در درمان زن وابسته به مواد افيوني شهر همدان                       دكتر احمدپناه

14/8/88

 

53

عنوان نياز سنجي آموزشي از دستياران روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان در زمينه خودكشي                                                                                                            آقاي دكتر حقيقي

26/9/88

 

54

بررسي اثر اكسي بوتينين بر عارضه تعريق ناشي از مصرف سرترالين در بيماران مبتلا به افسردگي طي يك كار آزمايي باليني                                       پايان نامه تحقيقاتي

23/2/89

 

55

بررسي ارتباط بين اختلال وسواس – اجبار و سردرد ميگرني            خانم دكتر سيديان

23/2/89

 

56

مقايسه تاثير درماني ECT  در بيماران مانيك و بدون تركيب همزمان با والپرايت سديم

دكتر بيگدلو

23/2/89

 

57

بررسي فراواني تجربيات نزديك مرگ الگوها و عوامل موثر بر آن در نجات يافتگان از ايست قلبي در بيمارستانها اكباتان – بهشتي و بعثت در فروردين ماه 89 تا 90

                                                                        دكتر امير حسين درويشي

23/2/89

 

58

بررسي مقايسه اي  اثر قطع يا ادامه والپرايت سديم در طي درمان تشنج الكتريكي بر عملكرد شناختي پاسخ به درمان و خصوصيات تشنجي در بيماران مبتلا به اختلال دو قطبي               آقاي دكتر حقيقي

3/4/89

 

59

بررسي مقايسه اي اختلال خواب در زنان گروه سني منويوز و يره يوز و اثر آن بركيفيت زندگي

خانم دكتر سمائي

3/4/89

 

60

بررسي سطح مهارتهاي ارتباطي و رابطه آن با سازگاري شغلي در بين كارمندان شاغل در شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهار در سال 1389                              آقاي افسر  دكتر احمدپناه

17/5/89

17/8/89

61

بررسي برخي از ويژگيهاي روانسنجي ابزار نوين غربالگري نيمه شيدايي در بيماران مبتلابه اختلال دو قطبي                                                            آقاي دكتر حقيقي

17/7/89

9/8/89

 

62

مطالعه سير اعتياد در درمانجويان زن وابسته به مواد افيوني شهر همدان   دكتر احمدپناه

14/8/88

 

63

بررسي تاثير دلبستگي و نزاع والدين بر خود كار آمدي و وضعيت تحصيلي دانشجويان سال اول دانشگاه علوم پزشكي همدان                                        خانم دكتر پارسا                               

22/8/89

6/9/89