دانشیار سعید افضلی

                                                دانشیار پزشکی قانونی- سم شناسی بالینی

 

     ایمیل:

afzali.saeed@gmail.com

تاربرگ:

www.umsha.ac.ir

آدرس دفتر:

همدان- خیابان میر زاده عشقی- بیمارستان فرشچیان- بخش مسمومیتها

تلفن دفتر:

+98 811 8274191-2

 

 

مقاله‌ها

همایش‌ها

مدارک تحصیلی

تجارب حرفه‌ای

طرح‌های پژوهشی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

مقاله‌ها

بررسی یک ساله تغییرات رادیو گرافی قفسه سینه در بیماران مسموم با ترکیبات اپیوئیدی در همدان  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. ۱۳۸۹

The Therapeutic Effect of Avonex, Rebif and Betaferon on EDSS and Relapse in Multiple Sclerosis: A Comparative Study  Acta Medica Iranica. ۱۳۸۹

Reflex Anuria Affecting both Kidneys following Hysterectomy  Saudi Kidney Disease and Transplantation. ۱۳۸۸

An Annual Survey of Successful Suicide Incidence in Hamadan, western Iran  Journal of Research in Health Sciences. ۱۳۸۸

بررسی فصل تولد در بیماران اسکیزوفرنی در بیمارستان سینای شهر همدان از سال 1378 تا 1383  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. ۱۳۸۷

تعیین الگوی مرگهای ناشی از مسمومیتهای دارویی و شیمیایی در همدان طی سالهای 1384 الی 1386  مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم. ۱۳۸۷

The Effectiveness of Combined Treatment with Methylprednisolone and Cyclophosphamide in Oral Paraquat Poisoning  Archives of Iranian Medicine. ۱۳۸۷

Epidemiological study on poisoned patients who were admitted in the Icu ward of Shohadaie Ashaier and Tamin-e-Ejtemaii hospitals of Koram Abad,Iran from Oct 2006 until Oct 2007  Iranian Journal of Toxicology. ۱۳۸۷

A study on the variety of pesticide poisonings in Hamadan (west of Iran) in Dec 2007 to Dec 2008  Iranian Journal of Toxicology. ۱۳۸۷

بررسی اپیدمیولوژیک ضرب و جرح و آسیب های ناشی از آن در مراجعین سال 1381 مرکز پزشکی قانونی همدان  مجته علمی پزشکی قانونی. ۱۳۸۵

معرفی یک موردعوارض وتظاهرات خاص نورورادیولوپزیک خاص ناشی از مسمویت با متانول  مجله علمی پزشکی قانونی. ۱۳۸۴

بررسی یکساله علل مرگ ومیر ناشی ازمسمومیتهای دارویی وشیمیایی در بیمارستان سینا همدان سال 1380  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان. ۱۳۸۲

مقایسه اثرات درمانی آتروپین و آتروپین+اکسیم در مسمومین با ارگانوفسفره با علائم موسکارینی  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان. ۱۳۸۱

بررسی اتوپسی موارد مسمومیت با داروی نظافت  مجله علمی پزشکی قانونی. ۱۳۷۹

 

همایش‌ها

تعیین نسبت اندازه دسته به تنه استخوان جناغ بر حسب جنس در کلیشه های رادیو گرافی قفسه سینه  اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی ایران. ‏1388

Trend of unintentional non fire related co fatalities in iran  ‏1387

ُStudy of mortality due to poisoning by drugs and chemical Agents hamadan Iran  ‏1387

Patterns of mortality due to poisoning in medico-legal center of hamadan  ‏1387

Chest X-ray changes in opiates poisoning patients  ‏1387

The Effectivness of Combined Therapy with Methylprednisolone and Cyclophosphamide in Oral Paraquat Poisoning  نهمین همایش سم شناسی ایران. ‏1386

تخلفات حرفه ای پزشکی  پزشک و قانون. ‏1385

قصورات پزشکی  پزشک و قانون. ‏1384

مسمومیت با CO  مدیریت صحیح مسمومیتهای رایج در پزشکی. ‏1384

مسمومیت با الکل ها  مدیریت صحیح مسمومیتهای رایج در پزشکی. ‏1384

نحوه برخورد با بیماران مسموم دارویی  سمینار اورژانسهای پزشکی. ‏1381

 

مدارک تحصیلی

پزشکی قانونی: مسمومیتها  متخصص پزشکی قانونی. ‏1377

 

تجارب حرفه‌ای

معاون گروه داخلی  دانشکده پزشکی. ‏1388 -

رئیس بخش مسمومیتها  بیمارستان فرشچیان. ‏

 

طرح‌های پژوهشی

بررسی تاثیر سیکل قاعدگی بر موارد اقدام به خودکشی با داروها و مواد شیمیایی در بیماران مراجعه کننده به بخش مسمومین بیمارستان فرشچیان  

: تعیین سطح الکل و فراوانی مواد مورد abuse در رانندگان فوتی ناشی از حوادث رانندگی در شهر همدان در سال 1388  ‏1387 - 1389

بررسی روشهای خودکشی موفق و ناموفق در شهر همدان در سال 1386  ‏1385 - 1387

بررسی اپیدمیولوژیک ضرب و جرح و آسیب های ناشی از آن در افراد مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی همدان در سال 1381  ‏1381 - 1382

 

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

بررسی فراوانی شکستگی بینی و استخوانهای میانی صورت در مصدومین مراجعه کننده به پزشکی قانونی استان همدان در سال 1387  ‏1386 - 1388

بررسی اپیدمیولوژیک 6 ساله خودکشی های کامل در استان همدان از سال 1382 تا 1387  ‏ - 1388

بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیتهای دارویی و شیمیایی در زنان بستری در بخش مسمومین بیمارستان سینا سال 1383  ‏1383 - 1384

بررسی تنوع مسمومیت با انواع آفت کش ها در بیماران مسموم مراجعه کننده به بیمارستان سینا-همدان  ‏1382 - 1383

بررسی عوارض قلبی عروقی و تغییرات الکتروکاردیوگرام مسمومیت با داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان سینا -همدان  ‏1381 - 1382

مقایسه اثرات آتروپین و آتروپین + اکسیم در مسمومین با ارگانوفسفره با علائم موسکارینی  ‏ - 1379

بررسی فراوانی بیماران بستری با تشخیص مسمومیت دارویی و شیمیایی در بیمارستان سینا-1377  ‏1377 -