علیرضا رحیمی

روانپزشکی

 

ایمیل:

a.rahimi@umsha.ac.ir

آدرس دفتر:

همدان بیمارستان سینا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاله‌ها

Efficacy of pharmacotherapy and cognitive therapy Alone and in combination in major depressive disorder  ‏1387

بررسی دیدگاههای مردم شهر همدان در مورد روشهای موثر در کاهش عرضه و تقاضا مواد مخدر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان. ‏1385

بررسی نقش اصطراب در بروز یووئیت قدامی ایدوپاتیک  مجله چشم پزشکی بینا. ‏1385

A point mutation at the calreticulin gene core promoter conserved sequence in a case of schicophronin  ‏1385

Association of the dopamine transporter DATI core promoter polymorphism variant with seh20 phrcnra  ‏1383

Association of the dopamine transporter DATI core promoter polymorphism variant with seh20 phrcnra  ‏1383

Association of the dopamine transporter DATI core promoter polymorphism variant with seh20 phrcnra  ‏1383

 

همایش‌ها

برنامه مدون یکروزه روانپزشکی  آموزش مداوم. ‏1386

اختلات روان ناشی از مواد  پیشگیری اولیه از اعتیاد. ‏1380

اختلات روان ناشی از مواد  پیشگیری اولیه از اعتیاد. ‏1380

اورژانسهای روانپزشکی  بهداشت روان. ‏1378

برنامه مدون ناتوانایی های جنسی از طرف زن و شوهر  برنامه سمینار و کنگره ها آموزش مداوم. ‏1378

 

طرح‌های پژوهشی

بررسی نگرش مردم شهر همدان در مورد روش های موثر کاهش تقاضا و مبارزه بامخدر  ‏1385 -

مقایسه اثرات سه روش شناخت درمانی – دارودرمانی و شناخت درمانی توام با دارو درمانی در بیماران مبتلا به افسردگی اساس  ‏1385 -

 

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

بررسی فراوانی علایم و نشانه های افسردگی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی و کلینیکهای خصوصی در شهر همدان در سال 82  ‏1385 -

بررسی میزان افسردگی در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به درمانگاه مغز و اعصاب بیمارستان سینا از فروردین 84 تا اول اسفند 84  ‏1385 -

بررسی فراوانی افسردگی پس از سایکوز در بیماران اسکینروفرنی بستری در بخش روانپزشکی در نیمه دوم سال 1381 دکتری حرفه ای  ‏1382 -

بررسی فراوانی علل عود بیماری اسکینروفرنی در بیماران بستری شده در بخش روانپزشکی بیمارستان سینا  ‏1381