محمد احمدپناه

استادیار روانپزشکی

 

ایمیل:

ahmadpanah@umsha.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 


مدارک تحصیلی به اجمال:

 1387

 

روانشناسی و علوم شناختی

شناخت, مغز و پردازش زبان

 1384

Mphil

اختلالات یادگیریlearning Disability (neuropsycological approach)

مغز و پردازش زبان

 1378

 

روانشناسی

 

 

20 مقاله. 4 کتاب. 19 همایش. 15 طرح پژوهشی. 2 سرپرستی پایاننامه

مقاله‌ها

تبیین خواندن در کودکان نابینا بر مبنای مدلهای نوروسایکولوژیک  فصلنامه علمی، پژوهشی، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. ‏1389

فرایند یادگیری خواندن در کودکان با آسیب بینایی و عادی  پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. ‏1389

• (inpress) Persian semantic reading and writing errors of native Kurdish students  ‏1388

خواندن . ، نارساخوانی و الگوهای عصب روانشناختی  ماهنامه علمی، آموزشی و فرهنگی تعلیم و تربیت استثنایی. ‏1387

• Reading in Persian orthography: the effect of opacity and Frequency on naming Persian words  ‏1387

• Phonological and orthographic processing skills in children learning to read and spell Persian & English concurrently Asia pacific  ‏1387

• Reading acquisition in Persian: Transition from Phonological reading strategy to Orthographic. Strategy  ‏1387

• Psycho-social dimensions of bilingualism and literacy development  ‏1387

نارساخوانی؛ مروری بر پژوهشهای اخیر  فصلنامه علمی، پژوهشی، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. ‏1386

• Drawing and Emergent writing in young children  ‏1385

استاندارد سازی آزمون هوشی ویلیامز برای افراد دچار آسیب بینایی  فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. ‏1384

آسیب بینایی و فرایند تحول کودکان نابینا و کم بینا  فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. ‏1383

توانبخشی مبتنی بر جامعه  ماهنامه علمی، آموزشی و فرهنگی تعلیم و تربیت استثنایی. ‏1383

سندرم داون و اختلالات دیداری و شنیداری وابسته به آن  ، ماهنامه علمی، آموزشی و فرهنگی تعلیم و تربیت استثنایی. ‏1383

بررسی میزان تناسب دروس و ثمربخشی آموزش‌های دوره کاردانی تربیت معلم کودکان استثنایی در رشته نابینا و کم بینا  فصلنامه علمی پژوهشی در حیطه کودکان اسثثنایی. ‏1381

بررسی میزان تناسب دروس و ثمربخشی آموزشهای دوره کاردانی تربیت معلم کودکان استثنایی در رشته ناشنوا- کم شنوا  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. ‏1381

تأثیرکم‌توان ذهنی فرزند بر بهداشت روانی خانواده  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. ‏1380

مقایسه تحول شناختی و اخلاقی در کودکان شهری و روستایی  مجله روانشناسی. ‏1377

توانبخشی حرفه‌ای افراد معلول  ماهنامه علمی، آموزشی و فرهنگی تعلیم و تربیت استثنایی. ‏1376

نارسا خوانی و مغز.  ماهنامه علمی، آموزشی و فرهنگی تعلیم و تربیت استثنایی. ‏

 

کتاب‌ها

آموزش قبل از دبستان کودکان نابینا و کم بینا (اهداف، محتوا و روشها)  تهران: انتشارات پژوهشکده کودکان استثنایی. ‏1388

جنسیت و موضوعات جنسی: راهنمای والدین و مربیان کودکان با آسیب بینایی  تهران: انتشارات پژوهشکده کودان استثنایی. ‏1383

کودکان با آسیب بینایی و آموزش تلفیقی  دانژه. ‏1383

مبانی نظری و راهنمای عملی آموزش جهت‌یابی و تحرک به افراد با آسیب بینایی  تهران: انتشارات پژوهشکده کودکان استثنایی. ‏1382

 

همایش‌ها

• alzheimers dementia and Downs syndrome  چهارمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران. ‏1388

• Bilingualism and its psycho- social dimensions  ‏1388

• Phonological and Orthographic Processing Skills in Children Learning to Read /Spell Persian and English Concurrently  ‏1388

• Reading in Persian Orthography: The Effect of Opacity and Frequency on Naming Persian Words  ‏1387

• Reading and spelling errors analysis of Persian dyslexics students .  ‏1387

• Spelling opacity and its impacts on Persian dyslexics.  ‏1387

خواندن و مدلهای عصب- روانشناختی  سومین کنگره روان عصب‌شناسی ایران. ‏1386

• Neuropsychological basis of Dyslexia  ‏1386

• Orthography, convention  ‏1386

• Reading processes and Persian writing system  ‏1386

• segmentation skills in Persian language  ‏1386

آسیب بینایی و فرایند تحول کودکان  مجموعه مقالات سمینار سراسری توان بخشی و آموزش افراد نابینا و کم بینا ص 25- 1. ‏1385

آموزشهای پیشگیرانه در زمینه مسائل جنسی افراد ناشنوا- نابینا ص 49-37  مجموعه مقالات سمینار سراسری توانبخشی و آموزش افراد نابینا و کم بینا. ‏1385

عبور و مرور مستقل، منبعی برای آموزش و ارزشیابی مهارتهای جهت‌یابی و تحرک به دانش‌آموزانی که آسیب بینایی دارند ص 37-25  مجموعه مقالات سمینار سراسری توانبخشی و آموزش افراد نابینا و کم بینا. ‏1385

• Orthography and segmental awareness  ‏1385

• Orthography and Reading  ‏1385

توانبخشی مبتنی بر جامعه و روشهای اجرایی آن در ایران  نهمین سمینار سالیانه کاردرمانی ایران. ‏1382

• Dyscalculia : Diagnosis and treatment  ‏1377

تاثیر مات بودن و فراوانی در نامیدن کلمات فارسی  هفدهمین کنگره بین المللی انجمن مطالعات علمی خواندن. ‏

 

مدارک تحصیلی

روانشناسی و علوم شناختی: شناخت, مغز و پردازش زبان  ‏1387

اختلالات یادگیریlearning Disability (neuropsycological approach): مغز و پردازش زبان  Mphil. ‏1384

روانشناسی  ‏1378

 

برتری‌ها، جوایز و نشان‌ها

پژوهشگر برگزیده سال 83-84  وزارت علوم تحقیقات و فناوری. ‏1384

پژوهشگر برگزیده سال 83 کشور  وزارت آموزش و پرورش. ‏1383

رتبه اول آزمون سراسری کارشناسی ارشد کشور 1374  ‏1374

رتبه اول لیسانس  انشگاه اصفهان. ‏1373

فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1377  

 

علایق پژوهشی

• cognition - longuage processing - mental health - memory - CBT- cognitive map- learning

 

طرح‌های پژوهشی

آموزش قبل از دبستان کودکان نابینا و کم بینا (اهداف، محتوا و روشها)  

ارزشیابی برنامه تربیت معلم کودکان استثنایی در رشته آموزش و پرورش کودکان و دانش‌آموزان کم توان‌ذهنی  

ارزشیابی دوره تربیت معلم کودکان استثنایی در شته آموزش و پرورش کودکان و دانش‌آموزان ناشنوا و کم شنوا  

ارزشیابی دوره تربیت معلم کودکان استثنایی کشور در رشته نابینا و کم بینا  

بررسی میزان آشنایی دانش‌آموزان پسر دبیرستانهای سقز با مواد مخدر – تعاونی پژوهشگران اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سقز  

بررسی میزان تناسب دروس و ثمربخشی آموزش‌های دوره کاردانی تربیت معلم در رشته ناشنوا و کم شنوا  

بررسی میزان تناسب دروس و ثمربخشی آموزش‌های دوره کاردانی تربیت معلم در رشته‌ نابینا و کم بینا  

• Assessment of psychometric properties of Persian version of Hypo manic self Assessment scale tool (HCL_32) in Bipolar patients  

• Assessment of psychometric properties of the Wender-Reimherr Adult Attention Deficit scale  

• Developing and standardization of a Clinical Test of Naming (Noun & Verb) for Persian  

مطالعه سیر اعتیاد در درمانجویان زن وابسته به مواد افیونی شهر همدان  ‏1388 - 1389

بررسی فرایندهای شناختی درگیر در یادگیری خواندن  ‏1385 - 1388

• Cognitive processes in Reading Acquisition in Persian Primary School Children  ‏1385

• Reading and Spelling Errors In Persian Children With Developmental Dyslexia  ‏1385

• Phonological And Orthographic Processing skills In Learning To Read Persian And English Concurrently  ‏1385 - 1387

 

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

بررسی فراوانی تجربیات نزدیک مرگ : الگوها و عوامل موثر بر آن در نجات یافتگان از ایست قلبی در بیمارستانهای اکباتان شهید بهشتی و بعثت همدان از 89 -90  

مقایسه فراوانی افسردگی در مبتلایان به بروسلوزیس و غیر مبتلایان به بروسلوزیس در مراجعین به بیمارستان فرشچیان در سالهای 89 138