فرشید شمسائی

عضو هیئت علمی و دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری

 

ایمیل:

shamsaei@umsha.ac.ir

آدرس دفتر:

همدان- دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده پرستاری ومامایی- گروه پرستاری

تلفن دفتر:

+98-811-8276051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 مقاله. 2 کتاب. 32 همایش. 18 طرح پژوهشی. 4 سرپرستی پایاننامه.

 

 

 

 


18 طرح پژوهشی. 4 سرپرستی پایاننامه.

مقاله‌ها

بررسی تاثیر سه روش دارو درمانی،شناخت درمانی و دارو درمانی توام با شناخت درمانی در مبتلایان به اختلال افسردگی  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی. ‏1387

بررسی فصل تولد در بیماران اسکیزوفرنی بستری شده در بیمارستان سینا شهر همدان سال از 1378 تا 1383  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. ‏1387

• Efficacy of Pharmacotherapy and Cognitive Therapy, Alone and in Combination in Major Depressive Disorder  ‏1387

• Survey of mental health needs of Hamedanian people  ‏1387

بررسی تاثیر مراقبتهای پرستاری در منزل بر درمان بیماران اسکیزوفرنیا  مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام. ‏1386

بررسی دیدگاههای مردم شهر همدان در مورد روشهای موثر کاهش تقاضا ومبارزه با مواد مخدر  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان. ‏1386

آگاهی - نگرش و توانمندی پژوهشی دانش آموختگان دوره دکتری حرفه ای پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان  آموزش در علوم پزشکی. ‏1385

بررسی خصوصیات شخصیتی بیماران مبتلا به سردرهای میگرنی  مجله پزشکی پاکستان. ‏1385

• Depression in Diabetic Patients In the Hamadan city  ‏1385

مقایسه مشکلات روانی در زنان نابارور و بارور  مجله دانشکده پرستاری ومامایی همدان. ‏1382

بررسی نشانه های درد درنوزادان  مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. ‏1381

مقایسه مشکلات روانی زنان قبل وبعداز TL  مجله علمی کوثر. ‏1379

فرایند تدوین برنامه درسی  نشریه آموزشی و پژوهشی سینا دانشگاه علوم پزشکی همدان. ‏1378

مقایسه مشخصات رفتاری کودکان خانواده های پرجمعیت و کم جمعیت  فصلنامه دانشکده پرستاری ومامایی همدان. ‏1378

بررسی نظرات دانشجویان سال آخر پرستاری در مورد آموزش بالینی  مجله دانشکده پرستاری ومامایی همدان. ‏1375

بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به بیماران روانی  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان شماره 2 سال 1375. ‏1375

طلاق و اثرات آن در کودکان  زن روز 5 خرداد. ‏1375

مشکلات روانی قبل و بعد از عمل پیوند سرخرگهای ویژه قلب  بیماریهای قلب و عروق. ‏1375

علل دلیریوم پس از پمپ  فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی تهران. ‏1372

 

کتاب‌ها

روانپرستاری و بهداشت روانی  دانشگاه علوم پزشکی همدان. ‏1376

مراقبت از نوزادان آسیب پذیر  دانشگاه علوم پزشکی همدان. ‏1375

 

همایش‌ها

کاربرد فلسفه انسانگرایی در آموزش پرستاری  اولین همایش سراسری آموزش بالینی پرستاری و مامایی. ‏1388

بررسی تاثیر آموزش به بیمار بر درمان بیماران اسکیزوفرنیک  اولین همایش منطقه ای مراقبت مددجو محور. ‏1387

بررسی نیازهای خدمات بهداشت روانی مردم شهر همدان  سومین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت. ‏1387

بررسی نیازهای خدمات بهداشت روانی مردم شهر همدان  کنگره روانپزشکی و بهداشت روان آسیا. ‏1387

بررسی نیازهای درمانی و مراقبتی بیماران روانی پس از ترخیص از بیمارستان  همایش سراسری جامعه سالم با مشارکت پرستار و ماما. ‏1387

• Survey of mental health needs of Hamedanian people  ‏1387

آگاهی ، نگرش و توانمندی پژوهشی دانش آموختگان دوره دکترای حرفه ای پزشکی و دنانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان  هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی. ‏1385

بررسی خصوصیات شخصیتی والدین بیماران مبتلا به اختلا اسکیزوفرنی مراجعه کننده به بیمارستان سینا همدان  کنگره بین المللی انجمن روانپزشکی. ‏1385

بررسی میزان افسردگی در سه ماهه اول دوران بارداری  دستاوردهای پژوهشی در مامایی. ‏1385

• The prevalence of depression in diabetes patients  ‏1385

بررسی خصوصیات شخصیتی بیماران میگرنی  ششمین کنگره سراسری بیماری های داخلی. ‏1384

بررسی میزان افسردگی در سه ماهه اول دوران بارداری  سمینار بهداشت زنان. ‏1384

افسردگی در بیماران همودیالیزی  نفرولوژی آسیا. ‏1383

بررسی تاثیر مراقبت پرستاری در منزل بر بیماران اسکیزوفرن  سمینار مراقبت در منزل. ‏1383

بررسی تاثیر مراقبت در منزل بر درمان بیماران اسکیزوفرن  سومین کنگره نوآوری در پرستاری. ‏1383

بررسی ویژگی های فردی و... وخصوصیات روانی معتادین  کنگره آسیائی اعتیاد. ‏1383

اهمیت تشخیص های زودرس در بیماری های روانی  همایش تشخیص های زودرس بیماریها. ‏1382

بررسی خصوصیات روانی معتادین به مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز خود درمانی همدان  همایش سراسری ارتقاء سلامتی. ‏1382

بررسی ویژگیهای فردی،خانوادگی،اجتماعی، اقتصادی وخصوصیات روانی معتادین به مواد مخدر  دومین کنگره راهکارهای بهداشتی درمانی برخوزد با اعتیاد. ‏1382

مقایسه مشکلات روانی در زنان نابارور و.یارور  ناباروری 2003. ‏1382

بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به بیماران روانی  کنگره پرستاری تایلند. ‏1381

تاثیر آموزش به خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا  دومین کنگره سراسری درمانهای غیر داروئی در روانپزشکی. ‏1381

مقایسه مشکلات روانی در زنان نابارور وبارور  کنگره سراسری زن وسلامت. ‏1381

آموزش به مددجویان اسکیزوفرن  کنگره آموزش به بیمار. ‏1380

پیشگیری از اعتیاد  دومین کنگره ملی بهداشت وطب پیشگیری. ‏1380

بررسی آگاهی مراجعین به کلینیک های بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی همدان در مورد اثرات رفتاری واجتماعی سوء مصرف دارو  همایش سراسری فرهنگ مصرف دارو و غذا. ‏1379

اثرات روانی ناشی از ایدز  سمینار ایدز. ‏1374

طلاق واثرات آن بر کودکان  سمپوزیوم پیشگیری از طلاق. ‏1374

طلاق واثرات آن بر خانواذه  اولین کنگره سراسری خانواده وبهتر زیستن. ‏1373

مقا یسه مشکلات روانی قبل و بعداز کرونری بای پس  سمینار سراسری قلب وعروق. ‏1373

نقش پرستار در بهداشت روانی  سمینار بهداشت روان. ‏1373

نگرشی بر طرح جدید نظام آموزش بالینی  سمینار سراسری بززسی مسائل آموزش بالینی پرستاری ومامایی. ‏1373

 

مدارک تحصیلی

آموزش پرستاری: روانپرستاری  ‏1372

پرستاری  ‏1366

پرستاری  ‏1364

 

برتری‌ها، جوایز و نشان‌ها

هفته پژوهش  دانشگاه علوم پزشکی همدان. ‏1381

روز پرستار  دانشگاه علوم پزشکی همدان. ‏1375

هفته پژوهش  

 

علایق پژوهشی

• health care work in acute psychiatry, power-care relations, ethics in psychiatry, phenomenology, theory of science, qualitative research methods, research ethics.

مراقبتهای پرستاری در بیماری های روانی - تحقیقات کیفی در پرستاری - اخلاق در روانپزشکی - خدمات بهداشت روانی درجامعه

 

طرح‌های پژوهشی

بررسی دیدگاههای مردم شهر همدان درمورد روشهای موثر مبارزه و کاهش تقاضا مواد مخدر  ‏1385 -

بررسی نیازهای خدمات بهداشت روانی مردم شهر همدان  ‏1384 -

بررسی توانمندی پژوهشی دانش آموختگان دوره دکترای حرفه ای پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان  ‏1383 -

بررسی خصوصیات شخصیتی بیماران مبتلا به میگرن مراجعه کننده به کلنیک نورولوژی سینا  ‏1383 -

• 5- بررسی تاثیر مراقبت در منزل بر درمان بیماران اسکیزوفرن  ‏1382 -

بررسی تاثیر آوای قرانی بر کاهش اظطراب در بیماران قبل از عمل جراحی  ‏1382 -

بررسی میزان افسردگی در نوجوانان مبتلا به بیماری های خاص  ‏1382 -

بررسی نشانه های درد در نوزادان  ‏1380 -

بررسی ویژگی های فردی و... وخصوصیات روانی معتادین  ‏1380 -

مقایسه مشکلات روانی زنان نابارور وبارور  ‏1379 -

بررسی نظرات دانشجویان سال آخر پرستاری در مورد آموزش بالینی  ‏1376 -

مقا یسه خصوصیات رفتاری کودکان خانواده های کم جمعیت و پر جمعیت  ‏1376 -

مقایسه مشکلات روانی زنان قبل وبعداز TL  ‏1376 -

بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به بیماران روانی  ‏1374 -

بررسی اختلالات خواب در مردم شهر همدان و ارتباط آن با سلامت روانی  ‏1386 - 1388

بررسی نیازهای درمانی و مراقبتی بیماران روانی پس از ترخیص از مرکز روانپزشکی فرشچیان شهر همدان  ‏1386 - 1387

بررسی تأثیر سه روش دارو درمانی، شناخت درمانی و دارو درمانی توأم با شناخت درمانی در درمان بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی   - 1386

بررسی دیدگاههای مردم شهر همدان در مورد روشهای مؤثر کاهش تقاضا و مبارزه با مواد مخدر  ‏1384 - 1384

 

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

بررسی اختلالات خواب در دانشجویان پرستاری ومامایی  ‏1384

بررسی میزان افسردگی در بیماران دیابتیک  ‏1379

بررسی میزان افسردگی در سه ماه اول دوران بارداری  ‏1379

بررسی میزان افسردگی در بیماران همودیالیزی  ‏1377 - 1377