نقشه سایت تماس با ما English

 
 
 
 
 
 
 
صفحه اصلی > تماس با ما 

 

همدان خیابان میرزاده عشقی، خیابان دیباج، مرکز آموزشی و درمانی فرشچیان مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد

تلفن: 08138271066

نمابر:08138271066

کد پستی: 6516848741

پست الکترونیکی: bdsarc@umsha.ac.ir